Galéria pamätných tabúľ

ŠKARNICLOVA STUDNIČKA

Belo ŠKARNICEL – HLOHOVSKÝ (1917 – 1981)

Studnička, na ktorú si vo svojom románe Láska, hry a dobrodružstvá (1992) spomína vtedy v cudzine žijúci autor. Belo Škarnicel – Hlohovský bol reportér, spisovateľ, cestovateľ autor viacerých cestopisov a stoviek reportáži a žurnalistických príspevkov.

Dátum odhalenia: 10. júna 2023

Umiestnenie: studnička pod Sorošom

 

JÁRA CIMRMAN

Český velikán a génius, ktorý v roku 1895 preletel vzducholoďou na Hlohovcom.

Dátum odhalenia: 11. decembra 2016

Umiestnenie: Vyhliadka Šianec

 

PAMÄTNÍK OBETIAM PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Pamätník začali budovať ešte počas vojny, no nikdy nebol dokončený. Rekonštrukcie a dohotovenia sa dočkal až pri príležitosti stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny. Sú na ňom osadené dve pamätné dosky s menami padlých Hlohovčanov.

Dátum odhalenia: 9. novembra 2014

Umiestnenie: Františkánskej námestie

 

STO ROKOV ORGANIZOVANÉHO FUTBALU V HLOHOVCI (1914 – 2014)

Dátum odhalenia: 22. júna 2014

Umiestnenie: Nábrežie A. Hlinku, budova futbalového štadiónu

 

ANDREJ  LIESKOVSKÝ (1913 – 1995)

Hudobník, skladateľ populárnej hudby, zakladateľ Tanečného orchestra slovenského rozhlasu, autor desiatok piesní, ktoré sa stali evergreenmi a sú súčasťou zlatého fondu slovenskej tanečnej piesne.


Dátum odhalenia: 22. novembra 2013
Umiestnenie: Pribinova ulica, budova Základnej umeleckej školyKOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH A FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR V HLOHOVCI

Informačná tabuľa zachytávajúca základné míľniky vývinu kostola s františkánskym kláštorom v Hlohovci.


Dátum odhalenia: 23. júna 2013
Umiestnenie: Kostol Všetkých svätých 

PAVEL VAJAJ (1761 – 1838)

Pôsobil v Horných Zeleniciach od roku 1807 vo funkcii rektor evanjelickej školy. Do povedomia sa zapísal ako známy básnik a znalec latinčiny, ktorý v príležitostných veršovaných žánroch zaznamenáva rôzne historické udalosti obce Horné Zelenice a blízkeho okolia. Známe sú jeho rukopisné záznamy z obdobia manévrov protinapoleonských vojsk roku 1809 v Horných Zeleniciach, popis ničivej povodne na Váhu z roku 1813, udalosti a priebeh stavebných prác pri budovaní veže hornozelenického evanjelického chrámu či oslavná báseň na hlohovského richtára Jána Híroša.

Dátum odhalenia: 21. apríla 2013
Umiestnenie: Evanjelický kostol v Horných Zeleniciach

STARÁ APATÉKA

Na Námestí sv. Michala sa nachádza budova (dnes tu sídli reštaurácia Trattoria), kde bola v roku 1702 zriadená prvá lekáreň v Nitrianskej župe. Nazvali ju Lekáreň k sv. Jozefovi. Občanom mesta slúžila až do roku 1991, kedy zanikla. Starí Hlohovčania ju zvykli nazývať aj „Stará apatéka“.

Umiestnenie: Námestie sv. Michala


RUDOLF DILONG (1905 – 1986)

Kňaz, básnik, popredný predstaviteľ skupiny katolícka moderna, autor vyše stovky prevažne básnických kníh. Krátko pôsobil aj vo františkánskom kláštore v Hlohovci. Po vojne emigroval do Ríma, neskôr do Buenos Aires a Pittsburghu, kde aj zomrel.

Dátum odhalenia: 23. októbra 2005
Umiestnenie: Františkánske námestie, budova františkánskeho kláštoraANDREJ KAPUSTÁŠ (1757 – 1796)


Hlohovský rodák, poľský ekonóm slovenského pôvodu, získal šľachtický titul, venoval sa aj výkladu biblie a talmudu, bol hlavný iniciátor založenia národnej banky v Poľsku, navrhol prvé poľské bankovky

Dátum odhalenia: 7. júla 2006
Umiestnenie: Námestie sv. Michala, budova Slovenskej sporiteľne


ARPÁD FELCÁN (1900 – 1944)


Hlohovský rodák, pedagóg, člen KSČ, účastník a organizátor SNP, nadšený historik. Je autorom prvej monografie o Hlohovci a jeho okolí, učebnice dejepisu, knižky o Sv. Jure a jazykovednej brožúry.

Dátum odhalenia: 28. augusta 2007
Umiestnenie: Rázusova ulica, budova Robotníckeho domu


HLOHOVSKÁ ELEKTRÁREŇ


Pochádza z rokov 1908 – 1910; dodnes je súčasťou areálu elektrárne a v tomto zmysle slúži pôvodnému účelu. Ide o jednu z najstarších dieslových elektrární na Slovensku a prvú svojho druhu v hornom Uhorsku.

Dátum odhalenia:2. októbra 2008
Umiestnenie:Štefánikova ulica, budova OTC


BELO ŠKARNICEL – HLOHOVSKÝ (1917 – 1981)

Hlohovský rodák, spisovateľ, žurnalista, dobrodruh a cestovateľ, autor cestopisných a reportážnych kníh z Afriky, povojnovej Európy a biografického románu

Dátum odhalenia: 26. november 2008
Umiestnenie: Pribinova ulica, dom č. 15


IVAN KUPEC (1922 – 1997)

Hlohovský rodák, spisovateľ, esejista, prekladateľ a redaktor. Vo svojej tvorbe inklinoval najmä k nadrealisticky ladenej poetike

Dátum odhalenia:11. júna 2009
Umiestnenie: Komenského ulica, budova Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci


MEŠTIANSKA ŠKOLA

Ide o najstaršiu meštiansku školu v bývalej nitrianskej župe. Vyučovať sa v nej začalo od roku 1882.

Dátum odhalenia:15. december 2009
Umiestnenie: Ulica M. R. Štefánika, budova Základnej školy


MICHAL VIČAN (1925 – 1986)


Futbalový hráč a reprezentant, väčšinu svojej hráčskej kariéry nastupoval za Slovan Bratislava. S tým istým mužstvom už ako tréner vyhral v roku 1969 PVP, čo ho pasuje za jediného trénera, ktorý dosiahol víťazstvo v medzinárodnej súťaži.

Dátum odhalenia:11. júna 2010
Umiestnenie:Nábrežie A. Hlinku, budova futbalového štadióna


JOZEF SEILNACHT (1859 – 1939)


Pochádzal z Nemecka, ale pôsobil v Hlohovci a jeho okolí. Staviteľ oltárov a interiérov kostolov; pracoval na objednávku. Je autorom väčšiny oltárov kostolov v okolí Hlohovca a Piešťan.

Dátum odhalenia:26. decembra 2010
Umiestnenie:Námestie sv. Michala, budova Kostola sv. Michala


DIONÝZ FRANTIŠEK TOMAŠOVIČ (1911 – 2004)

Hlohovský rodák, člen františkánskeho rádu, kazateľ, ľudový misionár a literárny pracovník. Po „barbarskej noci“ bol väznený. Pracoval v redakciách časopisov Serafínsky svet, Priateľ dietok a neskôr Farská rodina. Je autorom autobiografickej prózy Po serafínskej ceste.

Dátum odhalenia:17. júla 2011
Umiestnenie:Františkánske námestie, budova františkánskeho kláštora


TURECKÉ KASÁRNE

V časoch tureckej okupácie počas rokov 1663 – 1683 sídlila v Hlohovci turecká posádka, ktorá tu zriadila stabilné kasárne.

Dátum odhalenia:29. septembra 2011
Umiestnenie:Námestie sv. Michala, budova Park Caffé


MIKULÁŠ UJLAKY (ILOCKÝ) (? – 1477)

Pôsobil na dvore kráľa Žigmunda, neskôr Mateja Korvína. Získal množstvo funkcií a hodností - mačvianský bán, sedmohradský vojvoda, kráľ Bosny. Bol hlohovským zemepánom v rozmedzí rokov 1453 – 1477. Do dejín Hlohovca sa zapísal tým, že v r. 1465 vyžiadal od pápeža Pavla II. povolenie na usadenie rádu františkánov na území dnešného mesta. Tým inicioval vybudovanie františkánskeho kláštora. Jeho vybudovania sa nedožil, stavba bola realizovaná jeho synom Vavrincom.

Dátum odhalenia: 16. septembra 2012
Umiestnenie: Františkánske námestie, budova františkánskeho kláštora

 
Joomla Templates - by Joomlage.com