Naše ciele


ERBKultúrno-historická sekcia občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM Hlohovec sa od svojho vzniku profiluje ako poloprofesionálna bádateľská skupina pre oblasť spoznávania osobností a histórie regiónu Hlohovca. Zhromažďuje poznatky o významných postavách hlohovského okresu s osobitným dôrazom na mesto Hlohovec a buduje register týchto osobností s cieľom prezentovať tieto poznatky v odborných a popularizačných periodikách a monografiách.

ERBIKCieľom sekcie je prezentácia historických hodnôt regiónu formou popularizačných príspevkov v masmediálnych prostriedkoch. Históriu regiónu predstavuje aj prednáškami, výstavami či inými prostriedkami výchovy a vzdelávania mládeže a dospelých, kultúrno-vzdelávacími podujatiami a propagáciou formou informačného systému na báze náučného chodníka. Prostredníctvom informačných tabulí umiestnenými pri pamätihodnostiach mesta s opisom pamiatky komunikuje s laickou i odbornou verejnosťou. Týmito aktivitami podporuje rozvoj cestovného ruchu v regióne. Spolupracuje s vedeckými, kultúrno-vzdelávacími a samosprávnymi inštitúciami, ako napr. s mestskými a obecnými úradmi, mestským kultúrnym centrom, hlohovskou televíziou, so školami, s múzeami, občianskymi združeniami, so združením podnikateľov a s ďalšími organizáciami, podporujúcimi záujmy nášho združenia.

ZASTAVAÚlohou sekcie je zvýšenie záujmu o históriu, posilňovanie sebavedomia a patriotizmu občanov, ich smerovanie k vlastnej identite, ich úcta k trvalým hodnotám, ktoré vytvorili obyvatelia nášho regiónu bez rozdielu národností, náboženstiev, politických a osobných presvedčení (formy, metódy a prostriedky viď v Stanovách občianskeho združenia).

Prostriedky na túto činnosť získava občianske združenie z príspevkov členov, z mesta Hlohovec, z verejne prístupných fondov, z fondov Európskej únie, od sponzorov a z vydávania publikácií a ďalších propagačných  materiálov v súlade s platnými zákonmi SR.

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com