Publikačná činnosť

 

V rámci cyklu spoznávania regionálnej histórie boli reportážne prezentované v Hlohovskej televízii a v mesačníku Život v Hlohovci tieto témy:

Texty za rok 2023

Marián Kamenčik„Národu bol lekárom i liekom“ – Ján Hollý a Hlohovec

Marián KamenčikHlohovec stratený a znovu nájdený

Marián Kamenčik„Neprešľapávajte mi trávniky a chodníky“ – k storočnici básnika Ivana Kupca

Texty za rok 2022

Marián KamenčikLiečiteľská misia hlohovského a nitrianskeho lekára Jána Bijacovského v časoch veľkej cholery z roku 1831

Marián Kamenčik„Vylít pri Fraštáku byl na mílu země...“ – veľká povodeň na Váhu v literárnych pamiatkach

Jozef Urminský110 rokov secesnej štátnej ľudovej školy v Hlohovci

Texty za rok 2021 

Marián Kamenčík:  „Jak sladkými celá sa ozýva záhrada hlasmi“ – literárna návšteva jednej hlohovskej záhrady

Marián Kamenčík: Časopis Farská rodina – 30 rokov výraznej tradície

Marián Kamenčík: Literárna prechádzka hlohovskými ulicami

Marián Kamenčík: Sen o nadrealistickej poézii snívali aj v Hlohovci

Marián Kamenčík: Duchovný odkaz Jozefa Blásyho a bernolákovské hnutie v Hlohovci

Marián Kamenčík: Spútali telo, nie dušu. Leopoldovský zošit poézie Jana Zahradníčka

Texty za rok 2020

 Marián Kamenčík, Jozef Urminský, ml.: S humorom si tykal – trochu vážne o úsmevnej literatúre Milana Petroviča 

 

Texty za rok 2019

  

Jozef Urminský ml.: Príbeh Panšule ukrytý pod základmi školy 

Marián Kamenčík: Spomienky na priateľstvo dvoch významných osobností Hlohovca Arpád Felcán a Rudolf Dilong 

 

Texty za rok 2018  

  

Marián Kamenčík: Nahliadnutie do dejín hlohovského novinárstva a časopisectva

Marián Kamenčík: Castiglioneho odkaz ukrytý v skle a kameni 

Jozef Urminský ml.: Najstaršia baroková kalvária na Slovensku 

Marián Kamenčík: Bohém v klietke – Michal Považan a nadrealizmus v Hlohovci

Marián Kamenčík: Nadrealisti z Hurbanovej ulice...

 

Texty za rok 2017  

Marián Kamenčík: Život v Hlohovci má polstoročie 

Marián Kamenčík: Cimrmanova vzdušná stopa v Hlohovci 

Marián Kamenčík: Deväťdesiat rokov kráľovstva kníh 

Jozef Urminský ml.: Ulice mesta osvetlené viac než sto rokov 

 

 

Texty za rok 2016  

Jozef Urminský ml.: Ako Turci prinútili Hlohovčanov nadstaviť stredovekú kostolnú vežu 

Jozef Urminský ml.: Prvá kronika Hlohovca a jej kronikári 

Jozef Urminský ml.: Kúpanie v Hlohovci v minulosti a dnes 

Jozef Urminský ml.: Hlohovec v posledných dňoch vojny 

Jozef Urminský ml.: Zabudnutá perla na Považí 

Jozef Urminský ml.: MLIEČNY BAR – príbeh živej legendy 

Jozef Urminský ml.: Z povstaleckého denníka – história bez legiend 

Jozef Urminský ml.: Hlohovské trhy a jarmoky kedysi a dnes 

Marián Kamenčík: Hlohovec očami cestovateľov 

Jozef Urminský ml.: Z minulosti hlohovského gymnázia 

 

 

Texty za rok 2015  

Jozef Urminský ml.: Posledné dni druhej svetovej vojny v Hlohovci

 

Marián Kamenčík: V dotyku s monumentmi diela a osobnosti Dezidera Castiglionehoi

 

Marián Kamenčík: Rudolf Dilong a Hlohovec

 

Marián Kamenčík: Ľudovít Štúr a Hlohovecko – príspevok k 200. výročiu narodenia


Texty za rok 2014

 

Marián Kamenčík, ELAP Hlohovec: Pocta matke – výtvarná a literárna momentka

 

Jozef Urminský ml.: Po stopách strateného grófa

 

Marián Kamenčík: Očami „pltníka“ – literárna reportáž o Hlohovci

     

Texty za rok 2013

 

Jozef Urminský ml.: Na prahu nového milénia (Hlohovec v r. 1900 – 2000)
     Deväť storočí v dejinách Hlohovca

  

Jozef Urminský ml.: Útrapy mestečka a ako erdődyovský zlatý jeleň menil jeho tvár v časoch osvietenstva.   (Hlohovec v r. 1700 – 1800)
     Deväť storočí v dejinách Hlohovca

 

Jozef Urminský ml.: V tieni tureckého polmesiaca (Hlohovec v r. 1600 - 1700)
     Deväť storočí v dejinách Hlohovca

 

Jozef Urminský ml.: Renesančný Hlohovec centrom kultúry a vzdelanosti (Hlohovec v r. 1500 – 1600)
     Deväť storočí v dejinách Hlohovca

 

Jozef Urminský ml.: Hlohovec v časoch kráľa Žigmunda a Mateja (Hlohovec v r. 1400 – 1500)
     Deväť storočí v dejinách Hlohovca

 

Jozef Urminský ml.: Ako sa zrodilo mesto Freistadt (Hlohovec v r. 1300 – 1400)
     Deväť storočí v dejinách Hlohovca

 

Jozef Urminský ml.: Slováci v boji za slobodu a vznik hlohoveckého okresu (Hlohovec v r. 1800 - 1900)
     Deväť storočí v dejinách Hlohovca

 

Jozef Urminský ml.: Osada povstala z popola (Hlohovec v r. 1200 – 1300)
     Deväť storočí v dejinách Hlohovca

 

Jozef Urminský ml.: Hrad Hlohovec v r. 1100 - 1200 a slávna Zoborská listina
     Deväť storočí v dejinách Hlohovca

 

Texty za rok 2012

Jozef Urminský ml.: 650. výročie mesta Hlohovec


Jozef Urminský ml.: Príbeh tureckých kasární v Hlohovci


Jozef Urminský ml.: Počiatky štátnej ľudovej "kamennej" školy


Jozef Urminský ml.: Conventus Galgociensis v 520 ročnej hlbine času

 

Texty za rok 2011

Jozef Urminský ml.: Jubileum popredného filmového režiséra Jozefa Zachara


 Marián Kamenčík: Čo neodplavil Váh – spomienka na Jana Vladislava


Jozef Urminský ml.: Po rokoch ožila spomienka na obľúbeného pátra Dionýza Tomašoviča


Jozef Urminský ml.: O počiatkoch obce Šulekovo

 

Texty za rok 2010

Jozef Urminský ml.: V 19. storočí postavili v Hlohovci prvú meštianku v Nitrianskej župe

 

Texty za rok 2008

Urminský, Jozef: Stručné dejiny mesta Hlohovec
   

Urminský, Jozef: Poetka detských duší – Elena Štefanovičová
   

Urminský, Jozef: Jeho srdce vždy tĺklo pre rodné mesto
   

Urminský, Jozef: Hlohovec - krajina môjho detstva
    Herec Otto Lackovič
   

Turzová, Zuzana: Rozprávanie prameňov
    Zoborská listina
   

Urminský, Jozef: Storočnica elektrárne v Hlohovci

 

Texty za rok 2007

Urminský, Jozef: Pred 63 rokmi Hlohovec stratil svojho obľúbeného pána učiteľa
    Arpád Felcán - osobnosť politického a kultúrneho života Hlohovca

 

Urminský, Jozef: Výročie strateného reportéra
    Belo Škarnicel - Hlohovský

 

Urminský, Jozef: Osudy z temných časov

 

Urminský, Jozef: Kedy vydá Váh ďalšie archeologické poklady ?

 

Texty za rok 2006

Urminský, Jozef: Za múrmi starej tehelne
   História pálenia tehál v Hlohovci


Urminský, Jozef: Mystický odkaz v zámockej menažérii
    (Starý latinský nápis s hádankou v zámockom parku)

 

Urminský, Jozef: IN VINO VERITAS ET LACRIMAS
    Príbeh Ferdinanda Fussmanna, obchodníka s vínom z Panónie

 

Urminský, Jozef: KAPLNKA PIATICH ŽELANÍ
    Vydá malá kaplnka na Štefánikovej ulici v Hlohovci svoje stáročné svedectvo ?

 

Texty za rok 2005

Urminský, Jozef: Majster rezbárskeho dláta
    (príbeh hlohovského stolára a rezbára Jozefa Seilnachta)

 

Urminský, Jozef: V osade pravekých ľudí na Panskej Nive
    Stavajú si dnes Hlohovčania domy na pravekých obydliach a hroboch?

 

Urminský, Jozef: Staré hlohovské mosty
    alebo (čo prezrádzajú vo Váhu utopené staré drevené koly)

 

Urminský, Jozef: Perom a kriedou - život rebelujúceho učiteľa
    (Arpád Felcán - Životné osudy autora prvej knihy dejín Hlohovca )

 

Urminský, Jozef: Tajomný dom zvaný Hoffstadt
    (Ako sa z panskej kúrie na námestí stal Hotel Jeleň)

 

Urminský, Jozef: Posledný hrnčiarov deň za bránami mesta
    (Rozprávanie o zničených stredovekých peciach a Stiborových bojovníkoch)

 

Urminský, Jozef: Vo svete prehistorických zvierat
    (Keď bolo v Hlohovci more a čo tu pre nás zanechala doba ľadová)

 

Urminský, Jozef: Tajomstvo grófskeho kameňolomu na Soroši
    (Putovanie za jaskyňami, podzemným jazerom a ...)

 

Texty za rok 2004

Urminský ml., Jozef: V znamení rodostromu - pátranie po predkoch
    pátranie po predkoch (Ako si zostaviť rodokmeň a genealógiu vlastnej rodiny)

 

Urminský ml., Jozef: Poklady mincí z Hlohovca v storočiach zabudnutia
    posledné rozprávanie o ligotavej minulosti starých peňazí

 

Urminský, Jozef: Muž s richtárskou palicou
    Richtár Ján Híroš, sa vďaka oslavnej básni z r. 1827 stal nesmrteľný

 

Urminský, Jozef: Posol z hebrejskej minulosti
    Hlohovský rabín Mordechaj Deutsch

 

Urminský, Jozef: Zabudnuté hroby
    Hrob pod dlážkou špitálskeho kostola ukrýval telo vznešenej Hlohovčanky

 

Urminský, Jozef: Kamenný strážca tajomstiev
    Spoveď kamennej tváre mnícha z múru františkánskeho kostola

 

Texty za rok 2003

Urminský, Jozef: Hľadanie strateného svätopeterského kostolíka
    (Pred 190 rokmi odniesol rozvodnený Váh zo Sv. Petra kostol aj faru)
    V: Život v Hlohovci č.6/2003

 

Urminský, Jozef: Baroková Kalvária na cintoríne v Hlohovci najstaršia na Slovensku?
    (Najstaršia na Slovensku).
    V: Život v Hlohovci č.7/2003

 

Urminský, Jozef: Staré hlohovské mosty
    (Čo prezrádzajú vo Váhu utopené staré drevené koly).
    V: Život v Hlohovci č.9/2003

 

Urminský, Jozef: Nemé svedectvo vŕšku Šibenice
    (Na území Drôtovne bolo v minulosti popravisko).
    V: Život v Hlohovci č.10/2003

 

Urminský, Jozef: Podzemné chodby a pivnice starého Hlohovca
    V: Život v Hlohovci č.11/2003

 

Urminský, Jozef: V osade pravekých ľudí na Panskej Nive
    (Stavajú si dnes Hlohovčania domy na pravekých obydliach a hroboch?).
    V: Život v Hlohovci č.12/2003

 

 

V rámci cyklu spoznávania regionálnych osobností "Žijú medzi nami" boli odvysielané v Hlohovskej televízii medailóny:


Hermína Opetová - maliarka na porcelán, amatérska spisovateľka
Laco Kuna - legendárny futbalista Spartaku Trnava, bývalý reprezentant ČSSR
Viktor Chrenko - divadelník, knihovník, grafik, autor loga Slovakofarmy Hlohovec, známej makovičky
Michal Beňo - umelecký stolár, reštaurátor starožitného nábytku
Helena Medvecká - hádzanárka 20. storočia
Peter Baláž - známy motocyklový pretekár
Helena Richterová - medovnikárka

 

 Krajina znamení - chotáre Hlohovca

Joomla Templates - by Joomlage.com