Uhlár, Široké Prílohy a Lipiny

Keby tak na okamih v jednej chvíli vystúpili z prachu všetky cesty, ľudia a udalosti, ktoré kedysi prešli touto krajinou, asi by nám tu odrazu bolo riadne tesno a možno by sme si v ohlušujúcom reve zakrývali uši a oči pred takýmto živým obrazom minulosti. Napriek tomu dnes väčšina hlohovských chotárov ponúka mĺkve ticho. A pre každého, kto sa nechce ponoriť do histórie vlastnej zeme, budú pripadať tieto končiny ako zdroj úplného pokoja. Pre tých ostatných, ktorí chcú poznať a dotknúť sa pestrej histórie aspoň na  okamih, ponúkame nasledujúce riadky. 

     Na juhovýchodnom uzávere Hlohovca vedľa chotára Šumperky ležia tri zaujímavé hornaté polohy – a to Uhlár, Lipiny a Šajby. 

     Prvá zo spomínaných polôh – Uhlár ako jeden z mála hlohovských chotárov ukrýva vo svojom názve priamu súvislosť s pracovnou činnosťou, ktorá sa v týchto miestach vykonávala. Pálenie dreveného uhlia prebiehalo v blízkosti lesných porastov – čo bol v tomto prípade Mladý háj. Drevené uhlie sa tu pálilo už od stredoveku. K roku 1689 sa spomína chotár Uhláry, ktorý sa do maďarčiny prekladal pod názvom Szenes. 

     Využitie dreveného uhlia bolo rozmanité. V bežných obydliach sa drevené uhlie veľa nevyužívalo, ale veľmi potrebné bolo najmä v remeslách spracovávajúcich kovy – čiže u kováčov, zámočníkov, nožiarov, mečiarov, kotlárov, zvonárov a ďalších, tiež však pri remeslách spracovávajúcich sklenú hmotu, drevo a keramiku. Svoje miesto malo drevené uhlie aj vo väčších kuchyniach. Najskôr sa drevené uhlie vypaľovalo v jamách alebo ohniskách, dokonalejšie vypaľovanie prišlo so stavbou milierov. V nich sa pálilo drevené uhlie až do pol. 20. storočia. Milier bol jednoduchým zariadením na výrobu uhlia technológiou karbonizácie, kedy drevo pri nepatrnom prístupe kyslíka prechádza suchou destiláciou a postupne uhoľnatie. Miliere mali homoľovitý tvar s kruhovým priemerom 6 – 8 metrov pri základni. Základom bol potom stredový kôl od ktorého sa lúčovito kládli drevené klady. Prepočty uvádzajú, že do veľkého miliera sa vošlo až 40 kubíkov dreva. 

     Poloha umiestnenia miliera nebola náhodná. Ako sme už spomenuli, dôležitá bola blízkosť lesa v tomto prípade Mladého hája, ale aj vodného zdroja - šumperské studničky a dôležité bolo aj záveterné miesto. Takže náš chotár Uhlár tieto všetky kritéria bezo zvyšku spĺňal. 

     Nad chotárom Uhlár leží menší chotár s názvom Široké prílohy, maďarčine označované ako Parlág. Ďalej prechádzal v svahovitom teréne do polohy Lipiny, po maďarsky Hárs, kde sa na západnej strane začala postupne od roku 2004 rozvíjať individuálna bytová výstavba.

 

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com