Cisárka

Názov chotára Cisárka sa po dlhých rokoch opäť vrátil do Hlohovca v roku 2009, keď takto Mesto Hlohovec pomenovalo novú ulicu pri železničnej trati. Cisárka bola na zozname chotárov hneď na druhom mieste za intravilánom mesta. Rozprestierala sa pôvodne na lúke pri Váhu západne a severozápadne od ulice Zábranie  a zaberala územie od bitúnku až k obci Sv. Peter. Patrí sem vlastne celý areál klziska, futbalového štadióna a športovej haly, severná plocha preťatá železnicou a jej severovýchodné pokračovanie až k uliciam T.Vansovej a Ľ. Zúbka. Nezastavaný bol dlhé roky najmä areál nad železnicou, kde sa rozkladalo zeleninárstvo Bulhara Parleva. Mnohí Hlohovčania si dobre pamätajú na polorozpadnutý krivý dom a pri ňom dlhé hriadky parenísk a záhonov, kde sa pestovala výborná zelenina.

     Cisárka patrí k pomerne mladým chotárom. Kedysi to bola iba lúka pri Váhu, ako Cisárka (maďarsky - Király düllő) vstúpila do povedomia až po roku 1704. V čase kuruckého povstania Františka II. Rákociho sa  Hlohovec často ocital v dejisku bojov najmä pre svoju exponovanú polohu v blízkosti cisárskej pevnosti Leopoldov. Kuruci ovládajúci istý čas aj hlohovsky hrad a mesto boli postupne vytláčaní cisárskou armádou. Po Vianociach v roku  1704 sa na sklonku roku znovu do Hlohovca prihnali kurucké oddiely a obsadili mesto a aj most cez rieku Váh. Veliteľ leopoldovskej pevnosti ako odvetné opatrenie vyslal okamžite do Hlohovca cisársku gardu. Pre obsadený hlohovský most sa musel jazdecký oddiel cisárskych labancov prebrodiť cez Váh pri Koplotovciach a zo severu vniknúť do Hlohovca. Pri tomto postupe sa usadili na lúke pod kláštorom pri Váhu, keďže tá bola ešte pred bránami mesta. Jazdecké oddiely po vyhnaní kurucov z Hlohovca zostali istý čas ešte v meste – časť oddielu mala tábor  poniže kláštora a časť cisárskej gardy sa ubytovala priamo u Františkánov v kláštornej budove. Pri tejto príležitosti vojaci zapálili aj hrad, aby nemohol slúžiť povstalcom. Od tých čias územie dočasne slúžiace ako táborisko cisárskej armády z leopoldovskej pevnosti sa nazýva Cisárkou a aspoň symbolicky takto pripomína pohnuté obdobie jedného zo stavovských povstaní pred viac ako tristo rokmi.    

 

Joomla Templates - by Joomlage.com