Jubileum popredného filmového režiséra Jozefa Zachara

V decembri minulého roku oslávil, významný slovenský režisér, Hlohovčan Jozef Zachar okrúhle 90. narodeniny. Fraštačan, hlásiaci sa k rodnému mestu sa narodil 13. decembra 1920 v kováčskej rodine v ulici M.R. Štefánika č. 30 (neskôr tu mal kováčsku dielňu Ján Čergel – pozn.) Mladosť prežil v Hlohovci, ale predčasná smrť matky a neskôr aj otca ho prinútili osamostatniť sa a hľadať uplatnenie mimo Hlohovca. Jozef Zachar chcel byť pôvodne vojakom z povolania, ale napokon sa rozhodol pre štúdium na Pedagogickej škole v Bánovciach nad Bebravou. Po jej absolvovaní pôsobil krátko ako učiteľ v Meštianskej škole v Sobotišti. Čoskoro však svoje smerovanie posunul do sféry dokumentárneho filmu. V roku 1950 začal pracovať v Ústave pre školský a osvetový film (Školfilm), kde natočil viac ako 120 krátkych dokumentárnych filmov. K vrcholom jeho dokumentárnej tvorby patria snímky Psychodráma alebo Koniec ticha. Od roku 1965 sa rozvinula jeho spolupráca s televíziou. Postupne, až do roku 1989 natočil viac ako 24 celovečerných filmov a seriálov. Do zlatého fondu slovenskej kinematografie patria jeho snímky Zmluva s diablom (1967), Sebechlebskí hudci (1975), Očovské pastorále (1973), Neprebudený (1965), Vynes na horu svoj hrob (1979), Demokrati (1980), Lampáš malého plavčíka (1984), či televízne seriály Nepokojná láska (1975). Aktívne režisérske pôsobenie Jozefa Zachara sa zavŕšilo roku 1989 televíznym filmom Svätopluk. Do rodného mesta sa vždy rád vracal, dokonca jeden zo svojich filmov s názvom Zodpovednosť natočil v prostredí výchovného ústavu pre mládež na hlohovskom zámku.

Svojou tvorivosťou a pracovným nasadením patrí Jozef Zachar k najplodnejším slovenským režisérom. Aj z tohto dôvodu sa primátor Mesta Hlohovec rozhodol udeliť pánovi Jozefovi Zacharovi v tomto roku čestné občianstvo mesta, ktorý bol a v jeho srdci aj natrvalo zostal jeho prvým domovom.

Jozef Urminský ml.

Joomla Templates - by Joomlage.com