Storočnica elektrárne v Hlohovci

Slovo industrializácia bolo v mestečku Hlohovec na prelome 19. a 20. storočia úplne neznámym pojmom. Roku 1897 síce vzniklo železničné spojenie medzi Leopoldovom, Hlohovcom a Nitrou, ale problémy s vlastníkmi pôdy naznačovali, že do Hlohovca technický pokrok len tak ľahko neprenikne.

Situácia sa postupne začala meniť vlastne až roku 1908, kedy gróf Imrich Erdödy, poskytol pozemky pri železničnej stanici na výstavbu dieselovej elektrárne. Na tú dobu úplne neobvyklý krok najväčšieho vlastníka pôdy v meste znamenal pre Hlohovec významný ekonomický posun.

Hoci elektrická energia vyrobená v Hlohovskej elektrárni osvetlila nočné mestečko už v novembri 1909, nebolo to po prvýkrát, čo mali Hlohovčania možnosť vzhliadnuť tento nový výdobytok doby. Už 10. septembra roku 1891, keď zavítal do Hlohovca cisár František Jozef I. na vojenské manévre bola časť mesta (Podzámska ulica, námestie a zámok) dočasne vybavená elektrickým osvetlením dovezeným z Viedne. Pri kostole sv. Michala sa nachádzal stroj poháňaný parou vyrábajúci elektrický prúd. Po odchode cisára lampy a vodiče demontovali. Inak mestečko a jeho ulice bolo až do zavedenia stabilného elektrického osvetlenia vybavené iba lampášovým osvetlením. Lampáše chodil večer zažínať a nad ránom za svitania zhasínať obecný sluha. Pôvodné kahancové osvetlenie neskôr nahradili plynové acetylénové lampy.

Dieselovú elektráreň v Hlohovci založili roku 1908 na severnom okraji mesta. V priebehu jedného roka vyrástli všetky potrebné prevádzkové budovy, aby v nich dňa 1. novembra 1909 spustili plnú prevádzku výrobne elektrického prúdu. Hlohovecká elektráreň účastinná spoločnosť dodávala prúd nielen do Hlohovca, ale aj do ďalších miest ako Topoľčany, Nitra, Sereď a Galanta. Celková dĺžka vedenia bola v začiatkoch 180 km a podnik bol najväčšou súkromnou dieselovou elektrárňou vybudovanou v Hornom Uhorsku s výkonom generátorov 1 x 185 kW a 2 x 125 kW. Roku 1923 prešla firma do vlastníctva Elektrárenskej účastinnej spoločnosti v Hlohovci a roku 1930 sa elektráreň stala súčasťou Západoslovenskej energetiky, a.s. Od roku 1967 sa začala písať nová história elektrárne, keď celý závod sa premenoval na Opravovňu transformátorov a ciachovňu Hlohovec, dnes známu pod skratkou OTC, s.r.o. Hlohovec. Význam a vplyv elektrárne na chod a rozvoj mesta bol nepochybný. Jeho obyvatelia sa rýchlo stotožnili s novým trendom a elektrinu prijali do domácností ako nevyhnutnú samozrejmosť. Elektrina sa stala ich neodmysliteľnou súčasťou, pričom okrem skvalitnenia životnej úrovne znížila aj riziko vzniku požiarov zo zapálených petrolejových lámp alebo sviečok v domoch pokrytých slamou a šindľom. Vybudovanie elektrárne s dvoma dieselovými motormi v Hlohovci v rokoch 1908 – 1909 bolo možno malým, no pre mesto významným a nesmierne dôležitým krokom z tmy. A to obrazne i doslova.

Jozef Urminský ml.

Joomla Templates - by Joomlage.com