Pred 63 rokmi Hlohovec stratil svojho obľúbeného pána učiteľa

Arpád Felcán - osobnosť politického a kultúrneho života Hlohovca

Bola to útla nenápadná knižka s mäkkou žltou obálkou no veľavravným nadpisom: Hlohovecko kedysi dnes a zajtra. Počtom strán neveľké dielo, no svojim obsahom bolo také veľké, že ešte aj dnes po sedemdesiatych štyroch rokoch po ňom s radosťou siahne nejeden Hlohovčan. Dielo miestneho učiteľa Arpáda Felcána už v roku 1933, kedy vyšlo tlačou prekročilo hranice regiónu a významne sa zapísalo do dejín slovenskej literatúry najmä tým, že to bola priekopnícka práca na poli regionálnej histórie. Veď aj susedné kráľovské mesto Trnava vydalo svoju prvú veľkú monografiu o histórii až o päť rokov neskôr. Dnes, kedy sa rodia monografie miest a obcí každým rokom pri príležitosti nejakého jubilea, si význam malej dvojdielnej knihy azda ani neuvedomujeme. Meno Hlohovčana Arpáda Felcána však touto knihou zostalo nesmrteľné a preto si našu oprávnenú úctu zaslúži aj dnes.

Arpád Felcán sa narodil v Hlohovci 13. augusta 1900. Ako pedagóg začal napĺňať svoju životnú kariéru v roku 1918, kedy ukončil štúdium na Maďarskom kráľovskom učiteľskom ústave v Modre. Ako učiteľ vystriedal viaceré pôsobiská, okrem Hlohovca učil v Očovej, Senici, Trnave, Chtelnici, vo sv. Jure a v Novej Bani. Keď mu počas pôsobenia v Trnave ponúkli miesto učiteľa v Zlíne, rozhodol sa ponuku českej strany prijať. Jedinou podmienkou bolo, aby vykonal štátnu skúšku z českého jazyka na čo Felcán reagoval slovami. Ak môžu stovky českých učiteľov vyučovať na slovenských školách bez skúšky nebude ani on robiť skúšku z češtiny. Miesto neprijal a zostal pôsobiť na Slovensku. Arpád Felcán bol výnimočná a silná osobnosť s darom slova. Dokázal upútať nielen deti, ktoré pri jeho odchodoch z učiteľských miest robili podpisové akcie, ale aj davy obyčajných ľudí.

Vstupom do Komunistickej strany v roku 1921 sa začala jeho neľahká politická kariéra. V tej dobe bola strana ešte v plienkach a jej sila vôbec nebola taká zreteľná ako o 27 rokov neskôr. Felcán kritizoval i samotného Klementa Gottwalda a tzv. hlohovským memorandom sa pridal k sociálnodemokratickému prúdu v stra-ne. Následne ho zbavili členstva. V rokoch 1926 - 31 bol z postu učiteľa za svoje revolučné zmýšľanie suspendovaný a väznený. Až v roku 1931 mohol znovu učiť. Jeho sociálne cítenie, kedy kupoval chudobným žiakom zo svojich peňazí učebnice, sa výrazne odrážalo v jeho popularite. Okrem toho sa prejavil aj ako zdatný historik a spisovateľ. Okrem diela o histórii Hlohovca napísal aj knižku Vítame Vás do Sv. Jura a štúdiu Za jednotný spisovný jazyk. Bol autorom viacerých článkov vo vtedajších časopisoch. V roku 1929 v letáku pre Hlohovčanov písal o budúcnosti sveta napríklad aj to, že raz sa politické a colné hranice v Európe zrušia a prírodná energia sa bude účinnejšie využívať v prospech ľudstva. Nadčasové tézy, ktoré sa dnes napĺňanú iba poukazujú na veľkosť Felcánovej osobnosti. Felcánova životná cesta sa naplnila 23. 12. 1944, kedy zahynul v SNP.

Jeho meno sa však pre Hlohovčanov stalo synonymom nezlomnej vôle a boja za lepší svet. Z vďaky boli po ňom pomenované ulice v Hlohovci a vo Sv. Jure. Keďže Arpád Felcán bol v rokoch 1924 - 25 jedným zo zakladateľov robotníckeho domu v Hlohovci, rozhodlo sa Občianske združenie Ex libris ad personam Hlohovec v roku 2007 venovať a inštalovať na tejto budove svojmu rodákovi pamätnú tabuľu a pri tejto príležitosti vydať publikáciu o jednej z najvýznamnejších osobností nášho mesta.

Jozef Urminský ml.

Joomla Templates - by Joomlage.com