Výročie strateného reportéra

Belo Škarnicel - Hlohovský

Dňa 26.novembra uplynie presne deväťdesiat rokov od narodenia priekopníka slovenského cestopisu, spisovateľa a reportéra Bela Škarnicela, ktorý ako jeden z mála tunajších rodákov si uchoval pri svojom mene aj prívlastok - Hlohovský. Hlohovčan, rodák z Pribinovej ulice sa v Hlohovci nielen narodil, ale strávil tu aj roky detstva. Vychodil tu základnú školu a aj po rokoch života v emigrácii na svoje rodné mesto vždy s láskou spomínal. Belo Škarnicel sa narodil v rodine hlohovského advokáta Júliusa Škarnicela a hoci rovnako ako otec dosiahol právnické vzdelanie, svoju životnú cestu napokon spojil s cestovaním a písaním cestopisných kníh. Známy je najmä staršej generácii, pretože jeho najznámejšie diela vyšli ešte pred emigráciou v roku 1949. Dovtedy pracoval ako reportér týždenníka „Nový svet“, do ktorého ho priviedol sám vydavateľ a známy slovenský spisovateľ Jožo Nižňanský.

Veľký ohlas v zahraničí mala jeho knižná prvotina „Taká si Európa“ z roku 1946 s pútavým až strhujúcim opisom krajín a jej obyvateľov poznačených druhou svetovou vojnou. Druhá kniha Afrika čierna a biela vydaná roku 1947 bola rovnako úspešná a bola jedinečným vkladom do fondu slovenskej cestopisnej literatúry. Podľa rozprávania bol dokonca hosťom na obede u abesínskeho cisára Haile Selassie. Ten mu však po vydaní knihy bol sotva za niečo vďačný, pretože slovenský spisovateľ v nej naplno odhalil nelegálny obchod s otrokmi, obetovanie ľudí na oltároch koptskými kňazmi, pašovanie ópia a iné neresti.

Po opustení Československa sa na dlhé desaťročia odmlčal a až svojou treťou a zároveň poslednou knihou Láska, hry a dobrodružstvá z roku 1992 sa vrátil do povedomia slovenskej čitateľskej verejnosti. Z tejto autobiografickej publikácie sa dozvedáme o Šarniclovom živote v Monte Carle a najmä v Paríži. Svoje reportáže z Afriky uverejňoval v parížskom denníku Le Figaro. Napokon sa náš Hlohovčan usadil v roku 1958 v malom mestečku pri Frankfurte nad Mohanom, kde žil až do svojej smrti 16. júla 1981. Predtým však stihol navštíviť rodný Hlohovec, na ktorý tak rád a vďačne spomínal. Belo Śkarnicel – Hlohovský zomrel v predvečer frankfurtského knižného veľtrhu, kde mala byť slávnostne uvedená nemecká verzia jeho životopisnej knihy Liebe, spiel und abenteuer.

V roku 2008 pripravuje občianske združenie Ex libris ad personam Hlohovec tomuto slávnemu rodákovi odhalenie pamätnej tabule na jeho rodnom dome v Pribinovej ulici.

Jozef Urminský ml
Joomla Templates - by Joomlage.com