Kedy vydá Váh ďalšie archeologické poklady ?

Vody Váhu každoročne nielen prinášajú, ale aj odnášajú od nás veľké množstvo archeologických nálezov, ktoré vypovedajú o živote ľudí v minulosti.

Archeológovia na Slovensku síce väčšiu časť svojej práce venujú odkrývaniu minulosti nachádzajúcej sa pod zemou, avšak nemalá časť objavov pochádza z riek, potokov, jazier alebo zo štrkových nánosov, ktoré rieky a potoky počas stáročí vytvorili.

Váh pri Hlohovci takmer každoročne vydá aspoň jeden zaujímavý objav. Pred niekoľkými rokmi to bol veľký kotúč z bronzu, ktorý slúžil ako surovinový polotovar na odlievanie ďalších výrobkov. Našli ho rybári vyplavený na brehu Váhu pod Sihoťou. V tejto časti mesta vybagrovali z vážskych štrkov aj vzácny stredoveký meč so značkou pasovského vlka, ktorý dnes zdobí expozíciu hlohovského múzea. Ďalšie mimoriadne cenné nálezy sa našli pod Hlohovcom pri Horných Zeleniciach. V roku 1996 našli vodáci pri splavovaní Váhu parohovú náčelnícku palicu s prevŕtaným otvorom a súmernými ryhami po obvode. Parohová palica pochádza zo strednej doby kamennej (približne 8 000 rokov pred Kr.) a je doposiaľ najstarším artefaktom vytiahnutým z Váhu. V blízkosti tohto nálezu v 90-tych rokoch 20. storočia bol objavený dobre zachovaný meč z mladšej doby bronzovej. Kuriózne boli okolnosti tohto objavu. Muž venčiaci svojho psa vošiel do vody, aby ho naučil aportovať, pričom náhodou stupil na bronzový meč.

Najväčšie nálezisko pokladov z praveku a stredoveku sa našlo pod Horným Zelenicami pri starom riečnom brode pri Dvorníkoch v časti Posádka. Nálezy sa sústreďovali na veľkej ílovej doske vybiehajúcej do polovice koryta Váhu. Z nej vylovili počas nízkeho stavu vody bronzové spony, ihlice, bronzové prívesky v tvare vodného vtáčika a ľudskej hlavy, ďalej bronzové a železné rybárske háčiky, železný hrot kopije, bronzové zubadlo, kamenný laténsky žarnov, stredoveké prívesky a novoveké mince. Takmer všetky nálezy skončili v zbierkach Vlastivedného múzea v Hlohovci, iba bronzový meč získalo do svojich zbierok Archeologické múzeum SNM v Bratislave.

Váh je teda, zdá sa, nevyčerpateľnou studnicou pokladov, ktoré ešte len čakajú na svoje objavenie. Naša rieka je pomyseľnou nitkou medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou a zároveň tiež dôkazom, že aj v rieke možno niekedy objaviť skutočné „perly“. „Perly minulosti“.

Jozef Urminský ml.

Joomla Templates - by Joomlage.com